Alexandru Costea
519 vizualizări 15 apr 2019

Totodată, actul normativ mai prevede introducerea unui nou alineat la articolul 25 din Legea 153/2017, care prevede "posibilitatea pentru unităţile sanitare de monospecialitate şi serviciile de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute în Regulamentul elborat potrivit art. 23".

„Începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor de la nr. crt. 1 – 13 ale lit. a.1, pct. 2, capitolul I, anexa nr. II la Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unităţi clinice stabilit de lege pentru anul 2022”, mai arată textul legii.

De asemenea, este introdusă şi reglementarea prin care profesorii şi personalul didactic de conducere beneficiază de un sport de „suprasolicitare neuropshică” de 10% din salariul de bază.

„Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la punctul 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6 şi punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază”, conform legii promulgate.

Actul promulgat de preşedinte prevede şi ca personalul didactic din învăţământul special şi special integrat să beneficieze de o majorare cu 15% a salariului de bază.

„Personalul didactic din învăţământul special şi special integrat, precum şi din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază”, potrivit legii.

Personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general, inspector general adjunct inpsector şcolar de speicalitate şi inspector şcolar beneficiază de majorarea salarială de 20% acordată personalului didactic.

Potrivit actului normativ, „cadrele didactice care ocupă funcţiile de şef secţie, şef laborator sau şef serviciu medical desfăşoară activitate integrată, prin cumul de funcţii, în baza unui contract de administrare cu o durată de 7 ore zilnic şi beneficiază de drepturile salariale aferente contractului de administrare”.

În acelaşi timp, modificarea legislativă are în vedere şi majorări salariale cu până la 25% pentru personalul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

„La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: «(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi, respectiv, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.»”, arată legea.

Personalul instituţional din funcţii de conducere în expertiza criminalistică beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% iar persoanele cu funcţii de execuţie din acelaşi domeniu beneficiază de o majorare de 5%.

„La anexa nr. V, capitolul V, după punctul 1 al Notei se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: «11. Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfăşoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcţii de execuţie beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii»”, conform actului de modificare a Legii 153/2017.

 

Citește și: