294 vizualizări 2 aug 2010

Măsura a intrat în vigoare pe data de 23 iulie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 175 care o modifică pe cea referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Potrivit noului act normativ, "proprietarii care îşi achită integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi scutiţi de la plata penalităţilor generate de suma restantă cu titlu de bază. Prin cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari se înţelege datoria cu titlu de bază fără suma rezultată din penalităţi".

Aceste prevederi se vor aplica familiilor al căror venit net lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, nu depăşeşte suma de 1.000 lei.

O măsură discriminatorie. Îndemn la neplată

Noile reglementări au stârnit deja protestul asociaţiilor de proprietari. Acestea consideră că este posibil ca timp de 363 de zile unii proprietari să nu-şi achite întreţinerea şi întreaga sumă să o plătească în a 364-a zi fără niciun fel de penalităţi. Preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari "Habitat", Mihai Mereuţă, a declarat, pentru Gândul, că "măsura este discri-minatorie faţă de familiile care şi-au plătit la timp cotele de întreţinere chiar dacă se încadrează în plafonul de 1.000 lei pe membru de familie. Este grav că prin această inţiativă se transferă protecţia socială din sarcina autorităţilor publice în cârca asociaţiilor de proprietari. Există riscul ca această facilitate să fie interpretată ca un îndemn la neplată sau la plata cu întârziere a cotelor de întreţinere. Mai mult, nu se face nicio menţiune în legătură cu proprietarii care pot înregistra restanţe la o dată ulterioară. De asemenea, în următoarele 12 luni poate exista tentaţia de a nu se mai plăti nicio cotă la întreţinere, atât timp cât în cea de-a 364-a zi poţi plăti fără nicio penalitate".

INFO PLUS

Ce spune legea

Potrivit Legii 230 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, acestea pot stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată. Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.

Citește și: