Elvira Gheorghita
125338 vizualizări 18 ian 2016

Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului (OUG) pentru modificarea Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

Potrivit proiectului, se abrogă articolul din lege referitor la plagiat, potrivit căruia "se exceptează  sesizările sau contestaţiile care vizează conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Etică".

Proiectul de ordonaţă prevede şi abrogarea, din lista sancţiunilor pe care le poate propune CNE, a celei constând în retragerea calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare şi retragerea titlului de doctor. 

„Astfel, pentru întărirea autonomiei universitare şi uniformizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la toate nivelurile de studii universitare, inclusiv doctorat este necesară modificarea prevederilor legii. Totodată, menţionăm că instituţiile de învăţămînt superior organizează ciclul III de studii universitare – studii universitare de doctorat, în acest sens admiterea, şcolarizare, precum şi emiterea diplomei de doctor se realizează de către acestea. Prin urmare, autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice, sens în care instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să emită şi să respecte Codul de etică şi deontologie profesională, aprobat de senatul universitar. Având în vedere rolul şi atribuţiile Consiliului Naţional de Etică, precum şi faptul că acordarea calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare, respectiv acordarea titului de doctor, materializate în acte administrative emise de instituţii de specialitate, sancţiunile cu privire la acestea nu pot fi aplicate de Consiliului Naţional de Etică, prin retragerea acestor calităţi întrucât încalcă principiul simetriei actelor adminstrative (cine emite şi retrage)”, se arată în expunerea de motive a ordonanţei iniţiate de Ministerul Educaţiei.

CITEŞTE NOTA DE FUNDAMENTARE

CITEŞTE PROIECTUL DE ORDONANŢĂ

La începutul lunii decembrie, imediat după preluarea mandatului, ministrul Adrian Curaj a anunţat că revocă întreg Consiliul Naţional de Etică, for care, în ultimii ani a albit doctoratele lui Victor Ponta şi Gabriel Oprea. Anunţul ministrului a venit şi în contextul acuzaţiilor de plagiat la adresa noului ministru al Internelor, Petre Tobă.

Consiliul Naţional de Etică - verdict de neplagiat pe baza expertizei avocatului lui Năstase

În timpul ministeriatului Ecaterinei Andronescu, CNE s-a pronunţat, pe 19 iulie 2012, absolvindu-l de orice vină pe premier, susţinând că titlul de doctor în Ştiinţe Juridice, domeniul Drept, al lui Victor Ponta a fost obţinut în concordanţă cu legislaţia în vigoare în 2003 şi calificarea de plagiat în cadrul tezei sale de doctorat nu se poate susţine. Raportul final al Consiliului Naţional de Etică (CNE) a fost întocmit după analizarea evaluării realizate de experţii desemnaţi special pentru acest caz. Printre aceştia s-a aflat şi Gheorghiţă Mateuţ, avocatul lui Adrian Năstase, coordonatorul lucrării de doctorat al lui Ponta. 

"Teza de doctorat elaborată de domnul Victor Ponta şi susţinută public în anul 2003 respectă cerinţele academice din acea perioadă şi este comparabilă din punct de vedere al acestor cerinţe cu alte teze de doctorat susţinute în acea perioadă. Teza de doctorat are un titlu clar, dezvoltat corespunzător pe parcursul lucrării. Tema tezei de doctorat este în domeniul de preocupare al doctorandului şi al conducătorului de doctorat. Autorul tezei de doctorat a efectuat activităţile cuprinse în planul individual de pregătire conform reglementărilor în vigoare în acea perioadă (3 examene şi 3 referate, toate apreciate cu calificativul foarte bine). Teza de doctorat este clar structurată, are un plan de cercetare coerent. Metodologia este în concordanţă cu normele şi practicile din domeniul ştiinţelor juridice la acea dată. Cercetarea, aşa cum rezultă din referatele comisiilor de susţinere, prezintă elemente de noutate şi cuprinde analize pertinente. Bibliografia utilizată de autor este menţionată la sfârşitul lucrării", se arata în raportul întocmit de trei experţi în ştiinţe juridice, desemnaţi special pentru acest caz.

Totodată, potrivit raportului întocmit de experţi şi aprobat prin hotărârea Consiliului Naţional de Etică (CNE), nu se poate aprecia că doctorandul Victor Ponta şi-ar fi însuşit partenitatea unor idei, concepte, modele care nu îi aparţineau şi le-ar fi prezentat drept contribuţii personale sau originale.

"Teza de doctorat a fost susţinută în Catedra de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti în data de 1.04.2003, în prezenţa unor profesori remarcabili: prof. dr. Ioan Muraru, prof. dr. Nicolae Popa, prof. dr. Emil Molcuţ, prof. dr. Antonie Iorgovan, prof. dr. Dan Drosu Saguna şi alţi specialişti de renume care au apreciat valoarea lucrării", se mai menţionează în evaluarea experţilor, care a stat la baza raportului final al CNE.

De precizat este faptul că, după venirea PSD la guvernare în contextul scandalului de plagiat al lui Ioan Mang, componenţa CNE a fost schimbată, în noua formulă, care s-a pronunţat şi pe plagiatul lui Ponta, regăsindu-se oameni apropiaţi noii puteri. 

CITEŞTE ŞI PLAGIATORII

Universitatea Bucureşti: Elemente de plagiat pot fi identificate în 115 pagini din cele 297 pagini

O zi mai târziu, pe 20 iulie 2012, un alt verdict, cel al Comisiei de Etică (CE) al Universităţii din Bucureşti, a fost radical: Victor Ponta a plagiat. Comisia a constat că o treime din lucrare este copiată, "prin preluarea integrală de blocuri de text, de rânduri sau prin inversarea unor blocuri de text în raport cu sursele".

Tehnicile de copiere din teza de doctorat a lui Ponta, a susţinut CE, au fost de multe ori "copierea de fragmente din alte lucrări şi în succesiunea în care ele curg în lucrările originale", ori «tehnica montajului», adică se preiau bucăţi disparate din lucrările surse pentru a confecţiona propriile pagini ale autorului, evident fără respectarea minimală a citării coecte.

"Toate indică nu numai cât de mult a fost copiat, dar şi intenţia şi, mai rău, prin minime cosmeticări, efortul de a masca rudimentar actul copierii, fără atribuirea corectă a autorilor de la care s-a preluat identic", se arăta în hotărârea CE.

"Teza de doctorat a lui Victor Ponta, Curtea Penală Internaţională, are 432 pagini numerotate. Textul propriu-zis, fără anexe, fără prefaţa semnată de profesorul coordonator Adrian Năstase şi fără cuprins are 297 pagini. Elemente de plagiat pot fi identificate în 115 pagini din cele 297 pagini", a declarat şeful Comisiei de Etică, Marian Popescu.

Cum „l-a spălat CNE” şi pe Gabriel Oprea

În luna iulie  2015, Consiliul Naţional de Etică a adoptat o hotărâre prin care a arătat că suspiciunile de plagiat în cazul  tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea nu se susţin. „În urma sesizării având ca obiect teza de doctorat elaborată de domnul prof. univ. dr. Gabriel Oprea, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, singurul organism abilitat pentru soluţionarea acestui tip de sesizări la nivel naţional în cazul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, a finalizat procedurile de analiză în acest caz, adoptând Hotărârea nr. 2.165/8.07.2015 prin care constată că nu se confirmă suspiciunea de plagiat”, arată  Consiliul Naţional de Etică, după cum gândul a scris aici. 

Cu câteva zile înainte, se autosesizase şi Comisia de Etică de la Universitatea din Bucureşti. Preşedintele acesteia, profesorul Marian Popescu a analizat teza de doctorat a lui Gabriel Oprea şi a ajuns la o concluzie tranşantă, în nume personal deocamdată: Punctul meu de vedere este clar: este vorba de un plagiat clasic, dar şi de alte forme de malpraxis academic privind acurateţea, veridicitatea, corectitudinea citării şi atribuirii surselor”, a spus Marian Popescu, după cum gândul a relatat pe larg.  Profesorul a transmis şi o scrisoare deschisă  Consiliului Naţional de Etică.

Citește și: