Biro ATTILA
866 vizualizări 16 sep 2013

Ministerul Justiţiei a publicat un proiect de lege prin care doreşte să creeze un fond de despăgubiri destinat victimelor foştilor torţionari. Prin proiectul de lege, foştilor torţionari precum Alexandru Vişinescu, acuzat recent de genocid, statul le va putea reţine până la 50% din pensie sau din venituri. Vişinescu are o pensite de 3200 de lei. Alţi torţionari au pensii care merg până la 5000-6000 de lei. Legea propusă de MJ prevede că despăgubirile, respectiv cuantumul cu care vor cotiza din pensie sau venituri, va fi stabilit de instanţe prin decizii definitive. 

Citeşte aici proiectul MJ

Legea pusă în dezbatere publică de MJ spune că urmează să fie constituit un fond special din care vor fi plătite despăgubiri pentru victimele torţionarilor. ”Se constituie un fond destinat plăţii drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”, prevede proiectul de lege.

Acest fond va fi alimentat din pensiile şi veniturile pe care le deţin foştii torţionari care sunt definiţi în felul următor: ”Persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală, producerea unei dureri ori suferinţe puternice, fizice ori psihice persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, sunt obligate la plata unor prestaţii băneşti lunare, cu titlu de despăgubire.”

Potrivit proiectului de lege propus de MJ prin hotărârea de condamnare, instanţa de judecată stabileşte durata pentru care se dispune plata despăgubirii, precum şi cuantumul lunar al despăgubirii.

De asemenea, proiectul prevede că durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de 2 ani, iar cuantumul lunar al despăgubirii nu poate fi mai mic de 25% din venitul lunar net al persoanei condamnate şi nici mai mare de 50% din acest venit. ”Prin venit lunar net, în sensul proiectului, se înţelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii, drepturi de autor şi alte venituri lunare periodice. Raţiunea instituirii unor limite (minimă şi maximă) este justificată pe de o parte de eliminarea posibilităţii stabilirii unor despăgubiri simbolice şi, pe de altă parte, de necesitatea asigurării unui minim de venituri pentru persoana condamnată”, se arată în proiectul MJ.

Citește și: