758 vizualizări 28 sep 2017

"Guvernul României, la iniţiativa Ministerului Educaţiei Naţionale, va decide ca sarcina publicării manualelor şcolare să fie asumată de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Editura Didactică şi Pedagogică şi tipărirea la Monitorul Oficial după avizarea Consiliului Concurenţei", a declarat ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop.

Astfel, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A. va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică.

Ea va avea ca obiect principal de activitate editarea de manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, şi alte lucrări pentru învăţământul preşcolar şi universitar; de manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi, dar şi de materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.

Societatea va fi condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un consiliu de administraţie format din cinci membri.

Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie ai Societăţii vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. Conducerea executivă a Societăţii va fi asigurată de un director general.

Citește și: