321 vizualizări 29 iul 2010

Potrivit unui proiect de ordonanţă, iniţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi obţinut de Mediafax "Reabilitarea structural - arhitecturală exterioară a construcţiei" se va face din propria iniţiativă a proprietarului, pesoană fizică sau juridică, sau la simpla cerere a autorităţilor locale. Reabilitarea structurală constă în reparaţii la zidării, tencuieli, vopsitorii, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă energetic, refacerea învelitorilor, refacerea trotuarelor de protecţie aferente construcţiei etc. În cazul în care proprietarul nu execută astfel de lucrări din proprie inţiativă atunci va fi obligat de primării să le facă, în maximum şase luni de la data notificării. Ministrul secretar de stat în cadrul MDRT Ioan Andreica a declarat pentru Gândul că "dacă, după primirea notificării, proprietarul nu-şi reface faţada, atunci lucrările vor fi executate de primării. Se va face un proiect, un deviz şi lucrările de refacere, urmând ca banii să fie recuperaţi de la proprietar până la recepţia finală a lucrării. În cazul în care proprietarul nu plăteşte va fi acţionat în instanţă pentru recupararea datoriilor şi se poate merge până la executarea silită". Somaţia de plată va constitui titlu executoriu şi va fi comunicată, în cazul în care suma nu poate fi recuperată prin plată voluntară sau deducere, organelor teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor iniţia procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite de primărie.

Facilităţi pentru cei care-şi renovează singuri faţadele

Viitorul act normativ prevede ca renovarea faţadelor degradate să fie făcută de proprietari pe cheltuială proprie.

Pentru lucrările de intervenţie, proprietarii vor fi scutiţi de taxa pentru autorizaţia de construcţie şi de la plata impozitului pe clădire, datorat pentru anul fiscal în care au fost executate lucrările. Aceştia mai sunt scutiţi, prin derogare de la lege, de plata cotei de 0,7 la sută către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de 0,5 la sută către Casa Socială a Constructorului şi vor recupera, în calitate de beneficiar al lucrărilor, de jumătate din taxa pe valoare adaugată aplicată asupra preţului materialelor de construcţii folosite.

Amenzi de 10.000 de lei sau închisoare pentru cei care nu-şi refac faţadele

Dacă proprietarul refuză executarea lucrărilor şi nu permite accesul în clădire, primarul va promova o hotărâre de consiliu local prin care lucrările vor fi iniţiate cu recuperarea ulterioară a banilor de la proprietar. Amenzile aplicate proprietarilor pentru nerespectarea obligaţiei de a-şi renova faţadele sunt cuprinse între 2.000 de lei şi 10.000 de lei. În cazul în care bucăţi din faţată sau acoperiş produc vătămări trecătorilor atunci pedeapsa poate fi chiar cu închisoarea.

Viitorul act normativ, obţinut de Mediafax, prevede că "în toate cazurile în care neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către proprietarii notificaţi a obligaţiilor care le revin cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie a produs distrugeri de bunuri materiale, vătămări corporale grave ale persoanelor sau uciderea din culpă, fapta de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă".

Citește și: