11203 vizualizări 2 sep 2014

Când ne trezim dimineaţa pentru a merge la serviciu, nu părăsim „viaţa”, munca este o parte a vieţii/carierei. „Joburile” nu există izolat de viaţa noastră.

Perioada de timp în care se lua o importantă şi unică decizie a trecut. Adecvarea caracteristicilor personale celor specifice unui anumit domeniu profesional nu se mai practică. Orientarea este dinamică. În prezent, consilierea carierei/ consilierea vocaţională/ orientarea profesională prin activităţile propuse, îi ajută pe beneficiari să conştientizeze propriile calificări şi resurse personale, să-şi dezvolte abilităţi de a lua decizii, de a face alegeri privind cariera în orice moment pe parcursul vieţii. Opţiunile personale să fie adecvate cerinţelor pieţei muncii (loc de întâlnire a cererii cu oferta de muncă), care evoluează în permanenţă.

Abilităţile şi atitudinile câştigate îi ajută pe participanţi să deţină controlul asupra propriei învăţări/ cariere/ vieţi, să înveţe mai bine, eficient şi conştient, să se conducă pe ei înşişi, să se integreze uşor în mediul lor.

Cariera este acea activitate care oferă o sursă de venit, dar şi diferite grade de satisfacţie profesională. Experienţele individuale de muncă au o influenţă semnificativă asupra stării psihologice, generale a individului. Cariera înseamnă conştientizarea traseului profesional, din trecut, prezent şi viitor, cu direcţii care au fost urmate sau abandonate. Se poate spune că o persoană poate “trăi” mai multe cariere de-a lungul unei vieţi. Pe ce se bazează cariera? Probabil că aveţi multe răspunsuri. Cele mai multe afirmă că: munca susţinută, anii de şcoală şi studiile, familia, prietenii, norocul.

Cariera profesională reprezintă evoluţia profesională a unui individ pe parcursul întregii sale vieţi. În cadrul aceleiaşi profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări, perfecţionări sau promovări profesionale. Cariera poate fi privită şi sub aspect economic, sociologic sau psihologic.

•    Sub aspect economic, cariera constă într-o succesiune de poziţii profesionale ocupate de o persoană, ca urmare a pregătirii şi meritelor sale profesionale.
•    Sub aspect sociologic, reprezintă o succesiune de roluri jucate de o persoană, fiecare dintre ele stând la baza celui ce urmează.
•    Sub aspect psihologic, alegerea de roluri şi succesul în exercitarea lor depind de aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile persoanei în cauză. (Fiman, 1998)
 

Citește și: