Silviu Bănilă
10331 vizualizări 11 feb 2019

Cunoscut pentru comentariile sale radicale, preotul Matei Vulcănescu are o nouă iniţiativă: el a iniţiat şi distribuie o petiţie online prin care Papa Francisc este anunţat, neoficial, că nu ar trebui să vină în ţara noastră.

Suveranul pontif ar urma să vină în România în jurul datei de 1 iunie 2019, dar preotul Vulcănescu, de la Parohia Panaghia Odighitria din Pireu, Grecia, care a primit interdicţie în 2015 de la Patriarhia Română să mai fie membru al vreunei comuniuni din lăcaşurile de cult din Muntenia şi Dobrogea, îl anunţă că nu are ce căuta pe pământ românesc, scrie ziaruldeiasi.ro.

”Petiţie împotriva venirii papei în România de Preot Matei Vulcănescu / 31 ianuarie 2019 Această petiţie a fost semnată până în prezent de aproape 5.000 de români. Papa Nu are ce cauta în Romania! De ce spunem NU venirii papei în România? Mărturisirea este mântuitoare, ca fii ai Bisericii, clerici şi laici, putem să mărturisim Adevărul, care este Hristos! Orice diplomaţie cade în faţa Adevărului!”, transmite părintele în petiţia sa.

Petiţia a fost iniţiată încă din 29 ianuarie 2011 şi nu a strâns decât puţin peste 5.000 de semnături, dar anunţul vizitei papei Francisc în acest an i-a înviorat pe contestatari, care vor reluarea demersului. 

Petiţia iniţiată de preotul Vulcănescu (integral):

”Această petiţie a fost semnată până în prezent de aproape 5.000 de români.

Papa nu are ce căuta în România !

De ce spunem NU venirii papei în România?

Mărturisirea este mântuitoare, ca fii ai Bisericii, clerici şi laici putem să mărturisim Adevărul, care este Hristos! Orice diplomaţie cade în faţa Adevărului!

De ce spunem NU venirii Papei în România? Din următoarele motive:

1. Se creează confuzie şi mulţi dintre Ortodocşi vor crede că Biserica Ortodoxă şi papistaşii ar fi o Biserică, în timp ce Biserica Adevărată este Una, şi anume cea Ortodoxă.

Cei care au afirmat Teoria Ramurilor sunt anatematizaţi de Sinodul Ortodox al Bisericii Ruse din exil (ROCOR), anatema preluată de Biserica Rusiei şi de Biserica Ortodoxă în plenitudinea ei.

2. Papa este eretic prin acceptarea ereziei Filioque. Aceasta erezie este condamnată de sfinţi şi Sinoade Ecumenice şi Locale. De pildă: Sinodul II Ecumenic (unde se specifică clar că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl, Simbolul Credinţei “Cred şi întru Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede” ), Sinodul din vremea Sfântului Patriarh Fotie, numit şi Sinodul al VIII-lea Ecumenic, Sinodul Antiunionist din vremea Sfântului Marcu Eugenicul, Sinoadele Isihaste din vremea Sfântului Grigorie Palama, împreună numite şi Sinodul al IX-lea Ecumenic, după cum confirmă părintele Ioan Romanides, părintele Gheorghe Metalinos, părintele Teodor Zisis, profesorul de dogmatică Dimitrie Telenghidis, mitropoliţii Heroteos Vlahos, Serafim de Pireu, Atanasie de Limasol, Meletie de Katanga, Augustin Kandiotis şi alţi mari teologi ortodocşi contemporani.

3. Nu se cuvine ca Ortodocşii şi ereticii papistaşi să se adune în lăcaşuri de cult împreună, conform tuturor canoanelor Bisericii Ortodoxe.


4. Papa ar veni in Romania ca şef al ereziei romano-catolice şi ar putea fi primit de către Patriarhia Română ca episcop canonic al Romei cu Succesiune Apostolică, ceea ce este blasfemie, pentru că papistaşii, de vreme ce au intrat în erezie, au pierdut şi Succesiunea Apostolică, şi Episcopia Romei. (conform Canonului I al Sfântului Vasile cel Mare)

5. Suntem de acord ca Papa să vină ca simplu vizitator sau ca şef de stat, dar să nu fie primit la Sfintele Slujbe în Bisericile Ortodoxe şi nici vreun Ierarh al Bisericii Ortodoxe să participe la Mesa papistaşă.

6. Parintele Dumitru Stăniloae afirma în Dogmatica sa faptul că papistaşii se închină la un alt “dumnezeu” decât creştinii ortodocşi, şi anume un “dumnezeu” în sens budist, “dumnezeul” nirvanic impersonal (Teologia Dogmatica Ortodoxă, voumul I, pag 329: “Iubirea deplină dintre Tatăl şi Fiul, ca identică cu Duhul Sfânt, de care face atâta caz teologia romano-catolică, nu e decât scufundarea celor două Persoane în Fiinţa Impersonală, în sensul plotinian sau nirvanic”).

Prin erezia Filioque, papistasii transformă pe Duhul Sfânt din Persoana dumnezeiască necreată în creatură, devenind pnevmatomahi, adică luptători împotriva Duhului Sfânt, (cf. Pr.Prof.Ioan Romanides, Dogmatica Patristică Ortodoxă, pag.35).

Îi numim papistaşi, şi nu romano-catolici, pentru că numai Biserica Ortodoxă, cea UNA, are însuşirea de Catolică (Universală sau Sobornicească sau Ecumenică). Cuvântul papistaş exprimă cel mai bine papocentrismul şi dogma lor despre infaibilitatea papală (papa nu poate greşi) şi titlul de Vicar al lui Hristos (papa fiind pentru ei înlocuitorul lui Hristos pe pământ- Vicarus Christi in Terra) şi “Piatra Credinţei”.

Sfântul Iustin Popovici spune că, în istoria neamului omenesc, exista trei căderi însemnate: Adam, Iuda şi Papa. Papa a dorit să îl înlocuiască pe Dumnezeu cu omul. Omul “papa” vrea să fie “dumnezeu”, dar fără ajutorul lui Dumnezeu (cf. Sfântul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul, pag. 112-113). 

Papa vrea să îl îndepărteze pe Dumnezeu din lumea creată printr-o nouă dogmă eretică şi anume “Harul Creat”, considerând că Dumnezeu e undeva departe şi creează un Har (graţie) pe care îl depozitează Papa şi îl distribuie cum şi cui vrea el.

Dispare, astfel, relatia personală a omului cu Dumnezeu şi singura comuniune posibilă este numai cu Papa.

Sinoadele Isihaste din vremea Sfântului Grigorie Palama au condamnat această erezie. arătând ca Harul Divin este necreat, este însăşi lucrarea lui Dumnezeu în lume.

Dumnezeu vine personal la noi prin Harul Sfintelor Taine ale Bisericii Ortodoxe şi prin rugăciune.

Prin ”dogma infaibilitatii papale” (aceea ca papa nu poate greşi), Mântuitorul Hristos este exilat, adica este dat afară din ”biserica” papistaşă. (cf. Sfantul Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-Om, pag.114-116).

Mitropolitul de Navpakt, Heroteos Vlahos: “Vaticanul nu este Biserica, ci un sistem politico-economic ce se află în afara Bisericii. Şi nici Papa, nici ceilalti clerici ai Vaticanului, nu au Succesiune Apostolică, deoarece la papistaşi nu există preoţie, nu au nici Taine şi ceea ce săvârşesc nu poate să sfinţească pe nimeni”. (Mitropolit Heroteos Vlahos, Revista “Către Preot” 21 mai 2001 pag 13-Aşezarea Monahală “Sfântul Grigorie Palama”, Kufalia).

Îi respectăm pe credincioşii papistaşi şi pe Papa şi le dorim întoarcere grabnică la Biserica cea Una, adică cea Ortodoxă, prin Botez, Mirungere şi Sfânta Împărtăşanie, iar celor numiţi clerici dintre ei şi prin Hirotonie Ortodoxă. Aşa să le ajute Dumnezeu.”

notă: Faţă de oamenii care se află în credinţa Romano-Catolică ne exprimăm tot respectul şi toată dragostea.

De aceea le şi spunem adevărul. Nu le ascundem care este poziţia Bisericii Ortodoxe prin Sfinţii Părinţi faţă de doctrina papistă, pe care Biserica Ortodoxă o respinge. Nu avem nimic cu papa ca om, pe care îl iubim şi îl respectam ca om, nu suntem însă de acord cu învăţătura lui, cu doctrina papistaşă. Orice om este creat după chipul lui Dumnezeu, de aceea sentimentul pe care îl avem faţă de orice credincios papistaş este de dragoste, de milă, de compasiune, în nici un caz de ură.

Noi credem cu tărie că Hristos a facut o singură Biserică, aşa cum mărturisim şi în Crez: Cred într-Una, Sfăntă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, iar aceasta este Biserica Ortodoxă. Biserica nu permite rugăciuni în comun cu cei dinafara Ei. Biserica doreşte ca toţi care sunt înafara Ei să revină la Ea. Biserica Ortodoxă este plină de dragoste şi doreşte ca şi papa să îşi dea seama că se află înafara Adevărului şi să revină la Biserica Ortodoxă şi în felul acesta la mântuire. Ce dragoste mai mare poate să aibă cineva decât sa-i spună adevărul, de a nu-l lasa în înselare sufleteasca? Papa este liber să circule unde doreşte şi unde este invitat la credincioşii lui sau ca şef de Stat să se întalneasca cu alt şef de Stat, aşa cum afirmă şi petiţia din 2011 de pe petitieonline.ro  Pentru Biserica Ortodoxă papa este anatema, adică  înafara Bisericii lui Hristos din anul 1054.”

foto: youtube.com

 

Citește și: