Andrei Ilinca
666 vizualizări 15 iun 2019

Proiectul iniţiat de deputatul ALDE Ion Cupă, semnat de ministrul Mediului Graţiela Gavrilescu şi senatorul ALDE Viorel Ilie, propune modificarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.

„(2¹) Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală. Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mdiu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare”, prevede iniţiativa parlamentarilor ALDE.

Viza anuală este aplicată de către Ministerul Mediului şi de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru ambele tipuri de autorizaţii de mediu.

„Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2¹) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice central pentru protecţia mediului”, conform sursei menţionate.

Vizele anuale pentru autorizaţiile de mediu care care nu intră în competenţa Ministerului şi Administraţei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” vor fi aplicate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţil competente pentru protecţia mediului, mai arată proiectul de leg.

„Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior. Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală”, mai susţin iniţiatorii în proiect.

Totodată, „în cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, el este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea uni noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală”.

Aplicarea vizei anuale va fi tarifată conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acesteia se stabileşte prin ordin al autorităţii publice central pentru protecţia mediului.

Iniţiatorii arată că autorizaţiile integrate de mediu emise au valabilitate de 5 ani, respectiv de 10 ani.

„Procedurile de emitere a unor noi autorizaţii integrate de mediu desfăşurate de-a lungul ultimilor 10 ani (de la momentul aderării României la UE) au pus în evidenţă faptul că pentru cele mai multe activităţi condiţiile iniţiale de mediu nu au fost modificate şi nici condiţiile şi modul de operare nu au impus modificări substanţiale ale actelor de reglementare”, argumentează aleşii ALDE, în expunerea de motive a propunerii legislativ.

Parlamentarii ALDE motivează că, în urma analizării modului de implementare a prevederilor Legii nr. 278/2013, au fost constatate capacităţi instituţionale insuficiente care pot determina neîncrederea în atingerea obiectivelor specifice, cu riscul apariţiei situaţiilor în care Comisia Europeană declanşează procedura de infringement.

„Prin prezentul act normativ se propune ca valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu să nu mai fie cuantificată în timp (5 ani, respectiv 10 ani), ci să ţină cont de constanţa funcţionării activităţilor economice la parametrii iniţiali, dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de mediu. În acest fel se evită funcţionarea fără autorizaţie de mediu valabilă (procedura de emitere a unei autorizaţii noi depinde de factori independenţi de autoritate şi de operatorul economic, cum ar fi, de exemplu, elaboratorul documentaţiei care stă la baza unei noi autorizaţii)”, mai arată sursa citată.

Potrivit celor trei, modificările vor conduce la încheierea unor procedur de infringement la adresa României şi vor preveni deschiderea unor noi proceduri de infringement de către Comisia Europeană împotriva României.

”Sistemul de autorizare propus va conduce la respectarea condiţiilor de mediu de către operatorii economici, dat fiind că cel puţin o dată pe an vor fi supuşi verificărilor de conformare, verificărilor de funcţionare, şi nu în ultimul rând verificărilor referitoare la menţinerea calităţii mediului la starea iniţială. În concluzie, operatorul economic va funcţiona într-un mod corect şi cu respectarea condiţiilor de mediu impuse, la un înalt nivel tehnologic”, concluzionează iniţiatorii, în expunerea de motive a proiectului.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Citește și: