Diana Grigore
103 vizualizări 5 sep 2019

„Societatea românească, atât prin reprezentanţii săi în Parlament, dar şi prin intermediul formatorilor de opinie mass-media şi din societatea civilă, în ultima vreme a tras mai multe semnale de alarmă cu privire la faptul că. în materia pensiilor de serviciu acordate persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice, este nevoie de existenţa unei interdicţii, astfel încât să nu poată beneficia de acest tip de pensie cei care au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie, precum luarea şi darea de mitp, traficul şi cumpărarea de influenţă. Prin această măsură s-ar descuraja comiterea unor astfel de fapte de către anumite categorii profesionale, precum personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, funcţionarii publici parlamentari, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cei ai Curţii Constituţionale sau ai Curţii de Conturi etc.”, au afirmat în expunerea de motive depitaţii PNL Florin Roman şi Romeo Nicoară.

Cei doi liberali susţin că iniţiativa legislativă reprezintă o responsabilizare în plus a celor care îşi desfăşoară activitatea în domenii remunerate din fonduri publice.

Potrivit completării legislaţiei prin acest proiect de lege, judecătorii, poliţiştii, militarii, funcţionarii publici parlamentari, dar şi membrii Curţii de Conturi, membrii CCR sau din Corpul diplomatic care au fost condamnaţi definitiv pentru fapte de corupţie nu vor mai avea dreptul la pensie de serviciu.

„Nu beneficiază de pensia de serviciu personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art 3 alin (2), pesonalul de specialitate criminalistică prevăzut la art 3.1, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor care au fost condamnaţi definitic pentru comiterea unei infracţiuni de corupţie prevăzută la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare”, prevede proiectul legislativ.

Interdicţia de a mai primi pensie de serviciu ar urma să îi vizeze şi pe militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, funcţionarii publici parlamentari, membrii Corpului diplomatic şi consular al României sau personalul aeronautic civil navigant profesionist care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea unei infracţiuni de corupţie prevăzute la art 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, după intrarea în vigoare a Legii nici judecătorii CCR sau membrii ai Curţii de Conturi nu vor mai primi pensie de serviciu, dacă au fost condamnaţi pentru fapte de corupţie.

„Dispoziţiile prezentei legi nu afectează dreptul la pensie pentru limită de vârstă al persoanelor cărora li se aplică interdicţia beneficiului pensiei de serviciu”, se mai arată în iniţiativa legislativă depusă în Parlament.

Potrivit Codului penal, infracţiunile de corupţie vizează luarea de mită, darea de mită sau traficul de influenţă.

Astfel articolul 289 din Codul penal prevede: „Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru şine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupă o funcţie publică ori de a exercită profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit faptă. Faptă prevăzută în alin. (1) , săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2) , constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent”.

Articolul 290 din Codul penal arată astfel: „Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Faptă prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită. Mituitorul nu se pedepseşte dacă denuntă faptă mai înainte că organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la această Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3). Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent”.

Totodată, Codul penal reglementează şi traficul de persoană, ca faptă de corupţie, prin articolul 291: „ Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent”.

Propunerea legislativă a fost înregistrată în procedură de urgenţă la Senat, ca primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Citește și: