Elena Crangasu
78 vizualizări 3 dec 2019

Comisiile juridică şi de învăţământ ale Senatului au adoptat, marţi, propunerea legislativă a senatorului PSD Şerban Nicolae privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

A fost modificat un singur amendament, în cadrul dezbaterilor, amendamentul senatorului PSD Liviu Pop ce presupunea că „Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unei persoane care ocupă funcţie didactică, de conducere sau de îndrumare şi control, aflată în exercitarea aestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentreu acea infracţiune”.

Acest amendament mai prevedea că şi „săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane care ocupă funcţie didactică, de conducere sau de îndrumare şi control ori asuprabunurilor acesteia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele precizate mai sus, dacă privesc un membru de familie al persoanei care ocupă o funcţie didactică de conducere sau de îndrumare şi control.
Amendamentul a fost eliminat, revenindu-se la forma iniţială, înaintea întocmirii raportului, pedeapsa majorându-se. Astfel, sintagmei „se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea sancţiune” ş se adaugă „ale cărei limite speciale se majorează cu o treime”.

Senatorul PNL Vlad Alexandrescu a afirmat că această pedeapsă este prea mare pentru elevi şi că se doreşte „puşcăria” pentru aceştia.

„Aţi retras amendamentul, dar asta înseamnă că reveniţi la forma propunerii legii în care se spune că limitele pedepsei se majorează cu o treime. Deci practic, reveniţi la ideea că profesorul fiind investit cu autoritate publică, se bucură de aceeaşi protecţie ca poliţistul, ca jan darmul, deci introduceţi această ameninţare în clasă că oricine va face orice în cursul procedurii căreia se va introduce această prezumţie de veridicitate, va avea o pedeapsă majorată cu 30%. Eu nu cred că elevul trebuie ameninţat cu puşcăria. E ameninţat cu puşcăria majorată, prin această Lege. Vreţi să băgaţi elevii legii în puşcărie”, a afirmat Vlad Alexandrescu.

În replică, senatoarea PSD Lavinia Craioveanu a spus că orice agresor trebuie să plătească, aşa cum spune Legea.

„Domnule senator, orice agresor care îndrăzneşte să perturbe ora de curs, să agreseze în orice fel, în ora de curs sunt doar dascălul şi elevii... datoria noastră este să protejăm deopotrivă profesorii şi elevii, nu înercaţi să el spuneţi elevilor lucrul acesta. Profesorul trebuie să aibă confortul la catedră încât să dea tot ceea ce e mai bun. Dacă oricine, părinte, prieten, îndrăzneşte să intre în sala de clasă şi agreseze pe cel de la catederă, da, trebuie să fie mărită pedeapsa, aşa cum spune Legea”, a spus senatorul PSD Lavinia Craioveanu.

Iniţiativa mai prevede că „personalul didactic, de condcere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază , în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia acordată similar funcţiilor de autoritate publică.

De asemenea, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se bucură de:

- respect şi consideraţie faţă de persoana sa şi faţă de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, precum şi din partea celorlalţi salariaţi ai unităţii

- de un climat de ordine, disciplină şi respect, în timpul desfăşurării actului educaţional în contexte formale, neformale şi informale

-autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să emnţină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-educare, dar şi pe parcursul desfăşurării de activităţi extraşcolare

-de susţinerea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai beneficiarilor primari ai educaţiei, în realizarea actului educaţional

-de dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ

-protecţie juridică adecvată

-prijin şi implicare din partea autorităţilor, inclusiv a celor care au atribuţii în domeniul învăţământului, pentru asigurarrea tratemntului

-beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel naţional şi local, de către autorităţile administraţiei publice, pentru creşterea consideraţiei şi prestigiului social

O altă prevedere se referă la asigurarea dreptului instituit, astfel, instituţiile şi autorităţile publice colaborează cu personalul didactic, conducere îndrumare şi cotnrol

În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul de conducere, îndrumare şi control, în exerciatrea atribuţiilor specifice funcţiei, se bucură de prezumţie relativă de veridicitate, până la proba contrară.

Directorii unităţilor de îmvăţământ, precum şi orice persoană ce exercită o funcţie de conducere, de înrumare şi control care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni împotriva personalului didactic, a personalului didactic de conducere, îndrumare şi control sunt obligate să sesizele de îndată organul de urmărire penală şi s ai măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară.

Proiectul va fi trimis în plenul Senatului, for decizional.

 

Citește și: