Gilda Popa
1414 vizualizări 7 nov 2018

“Prin hotărârile pronunţate astăzi, Curtea de Justiţie declară că dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să îşi piardă în mod automat zilele de concediu anual plătit la care avea dreptul în temeiul dreptului Uniunii precum şi, în mod corelativ, dreptul la o indemnizaţie financiară în temeiul acestui concediu neefectuat, doar pentru faptul că nu a solicitat concediu înaintea încetării raportului de muncă (sau în perioada de referinţă)”, statuează un mai recent comunicat publicat de CJUE pe 6 noiembrie.

Comunicatul se referă la hotărârile în cauzele C-619/16 şi C-684/16 ale Curţii Europene de de Justiţie, prin care mai mulţi angajatori germani sunt obligaţi să plătească zilele de concediu neefectuate către angajaţii care i-au dat în judecată.

Decizia intră în jurisprudenţa europeană şi poate fi invocată pe teritoriul oricărui stat UE, inclusiv România. Hotărârea se aplică în cazul încetării contractului de muncă.

În comunicat se mai menţionează că acest drept al angajatului expiră numai în cazul în care angajatorul a oferit în mod efectiv lucrătorului oportunitatea, în special prin furnizarea de informaţii adecvate, pentru a lua zilele de concediu în cauză în timp util.

Sarcina de a dovedi acest lucru revine angajatorului.

”Lucrătorul trebuie privit ca partea slabă în raporturile de putere dintr-o relaţie de muncă. Astfel, el se poate abţine să îşi ceară drepturile în mod expres de la angajator, în special dacă aceste drepturi sunt susceptibile de a îl expune la măsurile punitive luate de angajator, care ar putea afecta relaţiile de muncă în detrimentul lucrătorului”, explică CJUE.

Pe de altă parte, menţionează Curtea, ”dacă angajatorul dovedeşte că lucrătorul s-a abţinut în mod deliberat şi cu bună ştiinţă de la a-şi lua concediul anual plătit, după ce i sa oferit posibilitatea de a-şi exercita efectiv drepturile, în cazul în care relaţia de muncă se încheie, angajatorul nu poate fi obligat să plătească indemnizaţia corespunzătoare”.

 

Citește și: