Emil Popescu - Mediafax
13727 vizualizări 8 dec 2015

Noul ministru al Transporturilor, Dan Costescu, l-a demis pe şeful Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Narcis Neaga, au declarat pentru MEDIAFAX surse din ministerul de resort.

Atributiile lui Neaga vor fi preluate de către directorul Metrorex, Cătălin Homor, a afirmat Costescu.

Corpul de control al ministrului Transporturilor a identificat o serie de nereguli la CNADNR privind inclusiv proiectul autostrăzii Orăştie-Sibiu, unde o porţiune de 200 metri trebuie demolată şi reconstruită, şi a sesizat organele statului, suspectând fapte penale.

Costescu a cerut extinderea controlului, iar rezultatele acestui raport suplimentar au fost finalizate şi vor fi anunţate public.

Înainte de a pleca cu tot Guvernul Ponta, fostul ministru al Transporturilor, Iulian Matache, a transmis autorităţilor raportul corpului de control, după ce au fost  identificate o serie de nereguli la CNADNR privind inclusiv proiectul autostrăzii Orăştie-Sibiu, unde o porţiune de 200 metri trebuie demolată şi reconstruită, existâns suspiciunea unor fapte penale.

Lotul 3 al autostrăzii are o lungime de 22 de kilometri, dintre care 6 km au fost afectaţi de alunecări de teren. Contractul pentru acest tronson a fost semnat în mai 2011, având o valoare de 182,9 milioane de euro.

Referitor la contractul Orăştie-Sibiu, Corpul de Control a constatat că:

- S-au înregistrat mari întârzieri încă din faza de proiectare, acestea perpetuându-se şi în faza de construcţie (Constructorul nu a depus proiectul tehnic la timp; studiile topo-geo au avut mari întârzieri; avizele pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi emiterea autorizaţiilor de construcţie au avut întârzieri; revizuirile proiectului tehnic pe baza unui studiu nou geo-tehnic, au determinat, de asemenea, întârzieri. De menţionat că nici în prezent Antreprenorul nu a transmis documentaţiile necesare obţinerii autorizaţiei de construire pentru terenurile suplimentare;

- Antreprenorul a solicitat o majorare de 30% din valoarea de contract pentru soluţiile tehnice în zonele cu instabilitate a terenului. CNADNR a comunicat Antreprenorului că nu sunt îndeplinite condiţiile de imprevizibilitate. Studiul de fezabilitate arată că în zonă sunt alunecări de teren şi recomandă studii geo aprofundate, acest aspect fiind inclus în disputele dintre părţi;

- Având în vedere întârzierile, precum şi nerespectările clauzelor contractuale, CNADNR a formulat un număr de 10 revendicări către Antreprenor, parte din ele au fost soluţionate, parte nu;

- Pe parcursul derulării lucrărilor au fost emise 275 rapoarte de neconformitate, din care 249 Consitrans, 26 DRDP Braşov. Acestea au constatat următoarele deficienţe în sarcina Antreprenorului: neconformitatea materialelor utilizate sau neaprobarea acestora de către Beneficiar, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor Contractului şi ale Caietului de sarcini, nerespectarea de către Antreprenor a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea construcţiei;

- Atât inginerul FIDIC Consitrans, cât şi inginerul FIDIC DRDP Braşov nu şi-au îndeplinit corespunzător obligaţiile prevăzute de serviciile de supervizare;

- La începutul anului 2014 a fost întocmit un document de reziliere a contractului de proiectare şi execuţie a lotului 3 al autostrăzii Sibiu Orăştie, dar el nu a fost promovat oficial şi nu a produs efecte, cu toate că se fundamenta oportunitatea rezilierii contractului. Astfel, măsura nu a condus la remedierea deficienţelor;

- Beneficiarul a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea rezolvării litigiilor cu privire la calitatea lucrărilor executate. A aprobat, însă, şi continuarea lucrărilor, prin aprobarea recomandărilor expertului tehnic emise pentru un număr de doar 19 RNC-uri.

- CNADNR a plătit Constructorului 94,32% din Contract;

- Decizia (conducerii CNADNR) de a prelua lucrările executate în cadrul contractului a presupus asumarea unui risc;

- Conform HG nr. 273/1994, art. 31, în cazul în care “investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va incheia un proces verbal de predare-primire (…) Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare”, dar, practic s-a preluat întregul obiect al contractului şi nu doar o parte din lucrare. Acţiunea nu s-a efectuat la solicitarea investitorului, ci la solicitarea Antreprenorului;

Potrivit Ministerului Transporturilor, antreprenorul va proiecta, executa şi termina lucrările în conformitate cu prevederile contractului şi va remedia orice defecţiuni ale lucrărilor.

"Beneficiarul (CNADNR, n.r.) nu a urmarit corespunzator derularea contractului si nu a aplicat prevederile acestuia, nu s-a asigurat ca au fost soluţionate toate revendicările sale privind calitatea executiei, nu a luat în calcul executarea garanţiei de buna executie şi nu a promovat oportunitatea si necesitatea rezilierii contractului", arată ministerul.

Transporturile fac referire şi la un contract de furnizare şi punere în funcţiune a 16 instalaţii de cântărire, încheiat în 2012, unde de asemenea CNADNR a comis o serie de nereguli.

Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a anunţat, luni, că a făcut plângere penală, la parchetul de pe lângă tribunalul Sibiu, împotriva Salini Impregilo, constructorul italian al lotului trei al autostrăzii Orăştie - Sibiu, unde o porţiune de 200 metri trebuie demolată şi reconstruită.

"Potrivit dispoziţiilor legale şi contractuale, Antreprenorul Salini - Impregilo SpA este singura entitate responabilă cu proiectarea şi executarea lucrărilor aferente construcţiei autostrăzii Oraştie – Sibiu, lot 3, conform cerinţelor stabilite prin contractul de lucrări şi legislaţia în vigoare. (...) CNADNR SA solicită organelor abilitate să efectueze cercetările necesare faţă de Antreprenor pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: infracţiunile prevăzute de articolul 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; infracţiunea de înşelăciune prevăzută de articolul 244 din Codul penal; infracţiunea de efectuarea de lucrări neautorizate ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie în zona drumului public prevăzute de articolul 341 din Codul penal", arată sursa citată, într-un comunicat.

Administratorul reţelei de drumuri s-a constituit şi parte civilă cu prejudiciul care urmează să fie stabilit, având în vedere că valoarea contractului a fost de 604,79 milioane lei, fără TVA, din care 85% fonduri de coeziune de la UE şi 15% fonduri de la bugetul de stat.

Citește și: