Gandul
4529 vizualizări 12 dec 2019

De exemplu, dacă un român primeşte o amendă de circulaţie în Olanda, aceasta va putea fi pusă în executare în România, scrie avocatnet.ro.

O amendă rutieră contravenţională primită de români într-un stat membru al Uniunii Europene poate fi recunoscută şi executată în România.

Este nevoie însă de îndeplinirea unor condiţii:

- să existe o decizie definitivă de sancţionare prin care o persoană să fi fost amendată pentru încălcarea legislaţiei rutiere într-un stat membru al UE;
- acea decizie să fi fost adoptată fie de o instanţă, fie de o autoritate administrativă;
- persoana vizată de decizie să fi avut oportunitatea să îi fie judecată situaţia de o instanţă competentă.

Există însă şi cazuri în care recunoaşterea şi executarea amenzilor ar putea fi respinsă de statul român:

- certificatul care trebuie trimis de către autorităţile din statul european unde a fost aplicată sancţiunea nu există, este incomplet sau nu este corespunzător sancţiunii a cărei executare se cere;
- persoana vizată a fost deja sancţionată, pentru aceeaşi faptă, în România sau în alt stat;
- fapta nu constituie o abatere de la legislaţia rutieră a statului unde a fost aplicată sancţiunea;
- fapta pentru care s-a aplicat sancţiunea a fost prescrisă în România, iar hotărârea se referă la fapte care intră în competenţa instanţelor române;
- există imunitate de care beneficiază persoana sancţionată;
- persoana sancţionată nu a fost informată cu privire la dreptul ei de a contesta sancţiunea şi/sau cu privire la termenul de contestare;
- sancţiunea este sub 70 de euro (sau echivalentul unei astfel de sume);
- persoana amendată nu a fost prezentă la aplicarea sancţiunii sau nu s-a prezentat la locul unde urma să se desfăşoare procesul care ar fi dus la aplicarea amenzii.

În legislaţia din România, mecanismul a fost transpus în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Citește și: