316 vizualizări 19 apr 2018

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

"Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)»", potrivit proiectului de hotărâre.

De reabilitarea loturilor magistralelor de termoficare se vor ocupa direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general, Compania Municipală Energetica Bucureşti SA şi RADET Bucureşti.

Durata de implementare este estimată la 24 de luni, iar durata normală de exploatare, la 30 de ani.

Valoarea totală a investiţiei este estimată la 274 milioane de lei.

Actualul sistem de transport şi distribuţie a energiei termice, aflat în stare avansată de degradare, duce la perderi anuale de căldură de peste 1.400.000 Gcal, echivalentul a circa 280 milioane de lei la valoarea de producţie a căldurii.

Cantitatea de apă pierdută în 2017 a fost de peste 10 milioane de tone, cu un echivalent valoric de peste 57 milioane de lei.

Citește și: