Ana Obretin
67 vizualizări 13 sep 2019

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - Filiala TVR a anunţat într-un comunicat, joi, că a depus mai multe plângeri şi denunţuri penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitând cercetarea eventualelor fapte de corupţie atribuite conducerii Societăţii Române de Televiziune (SRTv).

„Aspectele prezentate sunt informaţii neadevărate care nu sunt susţinute de niciun document sau poziţie oficială a vreunei autorităţi. Semnalarea unui pretins abuz în serviciu este o acuză extrem de gravă care, după ce se va dovedi a fi un demers întreprins cu rea-credinţă, va oferi posibilitatea persoanelor vizate să acţioneze pentru apărarea drepturile lor împotriva celor care au promovat aceste informaţii neadevărate cu intenţia clară de a prejudicia Societatea Română de Televiziune", se arată în textul remis MEDIAFAX de TVR.

"Punctual, faţă de acuzele menţionate în comunicatul remis astăzi de Mediasind, precizăm că dialogul social în cadrul SRTv se desfăşoară în parametri normali, dovadă fiind Contractul Colectiv de Muncă încheiat anul trecut şi care este valabil până la sfârşitul acestui an. Mai mult, dialogul social, conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, este definit ca procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun. Partenerii sociali sunt definiţi ca sindicate sau organizaţii sindicale ori organizaţii patronale, precum reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice care interactionează în procesul de dialog social. Or, Sindicatul Român al Jurnaliştilor, constituit la nivelul Agerpres, nu face parte, în accepţiunea legii şi în interpretarea dată acesteia de Ministerul Muncii, din niciuna dintre categoriile enunţate", se mai arată în document.

TVR mai precizează că "pretinsele încălcări ale HG nr. 714/2018 privind drepturile personalului din instituţiile publice nu se susţin, actul adiţional încheiat cu SPUSTv - sindicatul reprezentativ la acel moment şi cu care SRTv a negociat şi încheiat CCM în vigoare -, nu reprezintă nicio încălcare a actului normativ indicat, ci o aliniere a prevederilor CCM în spiritul aplicării HG 714/2018".

„Reamintim că, în urma raportărilor financiare anuale, SRTv a înregistrat profit net pentru exerciţiul financiar 2018, lucru care nu s-a întâmplat de foarte mulţi ani în Televiziunea Română", se transmite în acelaşi comunicat, în care se mai arată că, "faţă de acuzele conform cărora SRTv a încălcat prevederile OUG nr. 26/2012, precizăm că SRTv nu intră sub incidenţa acestor prevederi legale".

În baza Rezoluţiei votate în unanimitate de membrii MediaSind TVR pe 17 iulie, conducerea filialei a depus mai multe plângeri pentru a fi cercetate următoarele presupuse acţiuni ilegale întreprinse de actuala conducere a SRTV şi prevăzute în legislaţia penală ("Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică"; "Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi"; "Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect"), potrivit unui comunicat publicat pe site-ul MediaSind.

Astfel, sindicaliştii solicită cercetatea existenţei unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal "în cazul încălcării de către preşedintele-director general SRTV, Doina Gradea, şi de către coordonatorii Departamentelor Resurse Umane şi Juridic a Convenţiilor OIM şi Directivelor UE în privinţa relaţiilor de muncă, a legislaţiei interne privind dialogul social, a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr 69/24.06.2019 prin împiedicarea în data de 12 iulie 2019, cu ajutorul jandarmilor, a accesului reprezentanţilor FAIR - MediaSind abilitaţi de lege să participe la şedinţa Consiliului de Administraţie în care se discutau probleme de interes profesional, social şi economic pentru angajaţii instituţiei publice. Contrar Sentinţei TMB nr. 7 FED/2017 şi a Hotărârii CA nr. 69/2019, cele trei persoane ce ocupă funcţiile de conducere menţionate mai sus au hotărât, de la sine putere, că «participarea reprezentanţilor Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind sau ai Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind la şedinţele consiliului de administraţie al SRTv sau la cele ale comitetului director SRTv/comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoriale ale SRTv este nelegală» - conform adresei nr. C/499 timisă de SRTv organizaţiei noastre".

Filiala TVR a MediaSind mai solicită Parchetului cercetarea existenţei "unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin discriminarea organizaţiei noastre în raport cu celelalte organizaţii apropiate/controlate de către actuala conducere".

Filiala TVR a MediaSind mai reclamă presupuse abuzuri privind cheltuielile alocate organizării Festivalului Cerbul de aur 2018 şi a altor evenimente, folosirea în interes propriu a bunurilor instituţiei, privind organizarea unor concursuri de angajări cu "dedicaţie", fără participarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale, sau angajări suspecte a unor membri CA, dar şi privind pierderea unor contracte pentru organizarea unor evenimente-etalon pentru Televiziunea Română, cum ar fi Festivalul George Enescu, şi diverse evenimente sportive etc. în favoarea unor grupuri de interese şi entităţi private.

"Având în vedere gravitatea acestor fapte care afectează drepturile membrilor nostri de sindicat din cea mai mare instituţie de media din ţară, Societatea Română de Televiziune, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să soluţioneze cu celeritate aceste plângeri şi denunţuri penale pentru ca persoanele vinovate de aceste fapte să răspundă în faţa legii iar angajaţii Televiziunii Naţionale să poată să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de legalitate şi normalitate", se mai arată în comunicatul MediaSind.

Cristian Godinac, preşedintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX că organizaţia are aproximativ 600 de membri în rândul angajaţilor din Televiziunea Publică, dar că sunt afiliaţi la Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, reprezentativă pe sectorul Cultură şi Mass-Media. Astfel, filiala din TVR a MediaSind este reprezentativă în Televiziunea Publică.

 

Citește și: