Departamentul Economic
1040 vizualizări 16 ian 2019

Atât autoturismele, cât şi camionetele vor avea obligaţia ca între 2025 şi 2029 să emită cu 15 % mai puţin dioxid de carbon (CO2).

„Acordul de astăzi dă undă verde pentru decarbonizarea şi modernizarea transporturilor rutiere în Europa. El reprezintă o abordare integrată a tranziţiei către o mobilitate cu emisii scăzute şi sprijină competitivitatea pe termen lung a sectorului, inclusiv prin facilitarea inovaţiei în tehnologiile curate, precum bateriile şi infrastructura de reîncărcare. În plus, îmbunătăţim procedurile de testare cu norme mai stricte, pentru a asigura o reprezentare fiabilă a emisiilor generate în condiţii reale de conducere”, spune Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului.

Totodată, acordul încheiat de statele membre asigură faptul că autoturismele vor emite în medie cu 37,5 % mai puţin CO2 în 2030, comparativ cu limitele actuale ale standardelor de emisii, şi reprezintă un pas important către realizarea obiectivelor climatice ale României. 

Obiectivele UE în ceea ce priveşte vehiculele

Obiectivele în ceea ce priveşte întregul parc de vehicule de la nivelul UE sunt:

- valorile medii ale emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi înmatriculate în UE vor trebui să fie cu 15 % mai scăzute în 2025 şi cu 37,5 % mai scăzute în 2030, comparativ cu limitele de emisii valabile în 2021;

- emisiile de CO2 pentru camionetele noi vor trebui să fie cu 15 % mai scăzute în 2025 şi cu 31 % mai scăzute în 2030. 

De asemenea, eforturile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon se vor distribui între producători pe baza masei medii a parcului lor de vehicule.

În cadrul acordului există o clauză de reexaminare care prevede o posibilă revizuire a obiectivelor pentru 2030 şi introducerea de obiective obligatorii de reducere a emisiilor începând din 2035 şi 2040.

Autoturismele şi camionetele, SUB LUPĂ

Parlamentul şi Consiliul vor încuraja vânzarea unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero şi cu emisii scăzute, cum ar fi autoturismele integral electrice sau vehiculele hibride reîncărcabile. Astfel,  dacă un producător îndeplineşte anumite criterii de referinţă, va fi recompensat cu obiective mai puţin stricte de emisii de CO2. În 2025, nivelurile de referinţă vor fi de 15 % pentru autoturisme şi camionete, iar pentru 2030 de 35 % pentru autoturisme şi de 30 % pentru camionete.

Cele două stimulente specifice pentru autoturismele cu emisii zero şi cu emisii scăzute asupra cărora s-a convenit în cadrul abordării generale a Consiliului au fost menţinute, cu unele ajustări:

- în ceea ce priveşte o mai bună ponderare a vehiculelor cu emisii reduse, s-a convenit asupra unui factor de 0,7;

- în ceea ce priveşte stimulentele pentru producători de a vinde autoturisme cu emisii zero şi cu emisii scăzute pe pieţele cu o rată scăzută de pătrundere pe piaţă a acestor vehicule, s-a convenit asupra unui coeficient multiplicator de 1,85.

Ce criterii trebuie să respecte firmele auto

A fost menţinut criteriul de eligibilitate referitor la o cotă de piaţă a automobilelor cu emisii zero şi cu emisii scăzute situată sub 60% din media UE, însă cu 2017 ca an de referinţă.

A fost introdus şi un al doilea criteriu de eligibilitate, şi anume un prag de maximum 1000 de vehicule nou înmatriculate în 2017 în statul membru în cauză. În cele din urmă, se va aplica un plafon de 5 % pentru utilizarea sistemului, astfel încât, în cazul în care cota de vehicule cu emisii zero şi cu emisii reduse dintr-un stat membru depăşeşte 5% din autoturismele nou înmatriculate, stimulentul nu se va mai aplica vânzărilor în statul membru respectiv.

Pentru camionete, Parlamentul şi Consiliul au convenit să lase propunerea Comisiei neschimbată în ceea ce priveşte stimulentele pentru vehiculele cu emisii zero şi cu emisii scăzute.

Abaterea de la obiective pentru producătorii care vând relativ puţine vehicule în Europa va fi menţinută până în 2028.

Autoturismele şi camionetele, SUB LUPĂ

Norme noi care urmăresc să asigure fiabilitatea şi reprezentativitatea datelor raportate referitoare la emisii

- au fost convenite norme mai stricte pentru tranziţia de la vechea procedură de testare NEDC la procedura mai precisă de testare WLTP ca bază pentru calcularea obiectivelor specifice privind emisiile pentru producători.

- se va pune un accent sporit pe monitorizarea emisiilor generate în condiţii reale de conducere. Comisia va monitoriza reprezentativitatea emisiilor de CO2 în condiţii reale de conducere pe baza datelor furnizate de dispozitivele de măsurare a consumului de combustibil instalate pe autoturismele şi camionetele noi. Pentru a evita creşterea decalajului în materie de emisii, Comisia urmează să evalueze fezabilitatea creării unui mecanism de ajustare a obiectivelor specifice ale producătorilor începând cu 2030 şi, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă în acest sens. De asemenea, în cadrul revizuirii din 2023, Comisia trebuie să evalueze fezabilitatea elaborării unor proceduri de testare privind emisiile generate în condiţii reale de conducere.

- există de asemenea dispoziţii specifice privind testarea conformităţii în circulaţie şi detectarea strategiilor care pot îmbunătăţi în mod artificial performanţa în ceea ce priveşte emisiile de CO2 a autoturismelor şi camionetelor.

- Comisia va analiza posibilitatea de a elabora o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea şi raportarea emisiilor vehiculelor pe durata ciclului de viaţă (analiza ciclului de viaţă) şi, după caz, va pregăti măsuri subsecvente, inclusiv propuneri legislative.

Comisia va revizui, până în 2020, actuala directivă europeană privind etichetarea autovehiculelor în vederea îmbunătăţirii informării consumatorilor, inclusiv prin evaluarea opţiunilor de introducere a unei etichete care să indice economia de combustibil şi emisiile de CO2 pentru camionete.

Autoturismele şi camionetele, SUB LUPĂ

Comisia a prezentat propunerea privind noul regulament în noiembrie 2017, ca parte a celui de al treilea pachet privind mobilitatea curată. Parlamentul European şi-a adoptat poziţia la 3 octombrie. Consiliul a convenit asupra poziţiei sale (abordare generală) la 9 octombrie.

Negocierile cu Parlamentul European au început la 10 octombrie şi s-au încheiat la 17 decembrie sub forma unui acord provizoriu, care a fost confirmat astăzi de ambasadorii la UE ai statelor membre.

În ceea ce priveşte Parlamentul European, Comisia ENVI urmează să aprobe acordul provizoriu la 21 ianuarie. Adoptarea formală a noilor norme va avea loc înainte de începutul verii.

Scopul general al propunerii este de a contribui la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris şi la atingerea obiectivului la nivelul UE de reducere cu 30% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005 pentru sectorul non-ETS (schema de comercializare a emisiilor) stabilit de Comisia Europeană, care este transpus în obiective naţionale în cadrul Regulamentului privind partajarea eforturilor.

Măsurile şi obiectivele propuse se bazează pe cadrul de politici privind clima şi energia şi pe Strategia privind uniunea energetică, ce urmăreşte reducerea emisiilor şi a consumului de energie în sectorul transporturilor. Necesarul redus de combustibili fosili va îmbunătăţi, de asemenea, siguranţa alimentării cu energie în UE şi va duce la reducerea dependenţei noastre de importurile de energie din ţări terţe.

Foto: Hepta

Citește și: