Maria MANOLIU
8968 vizualizări 6 nov 2011

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat propune o nouă lege după care să funcţioneze asociaţiile de proprietari. Liga a iniţiat un proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, act normativ care urmează să fie lansat în dezbatere publică. După perioada de consultare a asociaţiilor de proprietari, proiectul legii va fi trimis Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării şi Parlamentului.

Printre modificările aduse, faţă de forma actuală, se numără atât faptul că toate deciziile importante vor trebui să fie luate cu aprobarea a cel puţin două treimi dintre locatari, cât şi faptul că asociaţiile de locatari nu vor mai fi subordonate primăriilor.

Faţă de actuală Lege 230/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, proiectul de act normativ iniţiat de Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat aduce câteva modificări. Pe lângă explicarea termenilor de condominiu, proprietate individuală sau unitate de proprietate, în proiectul de lege au fost enumerate toate părţile comune care nu pot fi încluse în proprietea individuală.

Astfel, sunt considerate a fi părţi comune "fundaţia imobilului, terenul pe care acesta a fost construit, clădirea propriu-zisă, căile de acces, scările, casa scărilor, coridoarele, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi, subsolul, coşul de fum, instalaţiile de încălzire, apă, canalizare, branşamentele de gaze, tubulatura de evacuare a gunoiului, ghena, structura de rezistenţă, faţadele, acoperişul sau teresele". Se instituie, de asemenea, obligativitatea consolidării de urgenţă a imobilelor afectate de cutremure şi se interzice intervenţia individuală în astfel de cazuri.

Tot la capitolul obligaţii, proiectul de lege prevede "că la dobândirea unei noi proprietăţi, noul proprietar este obligat să depună la asociaţie copie după actul de proprietate". Primăriile şi prefecturile vor şi ele obligate "să elibereze titluri de proprietate pe teren conform Legii 18/1991, fără alte formalităţi, în baza cererii şi a copiei după titlul de proprietate acordat la cumpărarea apartamentului".

Mihai Mereuţă : "O lege care va sparge găştile din blocuri"

Legea iniţiată de Liga Habitat va conţine orientativ un statut al asociaţiei de proprietari, un acord de asociere, un regulament pentru locatarii imobilelor şi, tot orientativ, un conţinut minim al registrelor contabile şi al proceselor verbale ale adunării generale.

Preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat, Mihai Mereuţă a declarat pentru gândul că va fi "o lege care va sparge găştile din blocuri. Prin statut va fi obligatoriu ca toate hotărârile importante să se ia cu două treimi. Chiar dacă oamenii nu vin la şedinţe va fi obligatoriu ca semnăturile să se ia pe bază de tabel. Acum sunt o mână de oameni care împreună cu <gaşca> hotărâsc ce se întâmplă cu banii proprietarilor. Prin acestă lege intenţionăm să scoatem asociaţiile de proprietari de sub autoritatea primăriilor, care au transformat preşedinţii şi administratorii în agenţi electorali. O altă mofificare constă în faptul că administratorii nu vor mai trebui atestaţi de primării. Aceştia doar trebuie să urmeze nişte cursuri de calificare. Este o lege, iniţiată de filiala noastră din Timişoara, care are ca principii exercitarea dreptului la liberă asociere, interesul general al proprietarilor, independenţa asociaţiilor, reducerea birocraţiei, stoparea tendinţelor de împărţire a asociaţiilor pe criterii politice şi folosirea lor de către diverse partide politice şi primării".

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat a fost înfiinţată în 1991 şi are în componenţă 15.000 de asociaţii de proprietari din 31 de judeţe. Liga Habitat are încheiate parteneriate cu Prefectura Bucureşti, Poliţia Naţională şi cea Locală, cu Institututul Naţional de Administraţie şi cu Ministerul Dezvoltării.

Citește și: