Proiectul de lege, denumit „Legea serviciului de transport public de călători”, a fost pus în dezbatere publică, pentru 30 de zile, la data de 13 octombrie 2015, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, scrie b365.ro.

Pentru Municipiul Bucureşti, Judeţul Ilfov şi unităţile administrativ-teritoriale urbane şi rurale situate în judeţul Ilfov se propune înfiinţarea prin lege a unei asociaţii intercomunitare de transport public având ca scop prestarea serviciului metropolitan de transport public în arealul geografic ce cuprinde teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov, denumită Asociaţia Metropolitană de Transport Bucureşti–Ilfov.

În expunerea de motive se arată că, în scopul realizării unui serviciul de transport public modern, intermodal, bazat pe integrarea tuturor tipurilor de transport care deservesc un areal geografic determinat şi pe implementarea unui plan de mobilitate şi a unui sistem de tarifare şi taxare unic, se propune trecerea METROREX S.A. Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi transmiterea fără plată a bunurilor din domeniu public şi privat al statului aflate în administrarea şi exploatarea Ministerului Transporturilor în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti.

Principalele obligaţii ale călătorilor sunt:

a) să utilizeze mijloacele de transport public numai în baza unor titluri de călătorie valabile;
b) să achite costul titlurilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;
c) să nu deterioreze şi să nu aducă prejudicii sistemelor de transport, publice sau private, ori componentelor acestora;
d) să aibă un comportament civilizat în mijloacele de transport public în raport cu personalul operatorilor, precum şi cu ceilalţi călători.

- În relaţia cu călătorii, autorităţile locale competente au obligaţia:

a) să asigure prestarea serviciului de transport public ţinând seama de necesităţile de mobilitate ale colectivităţilor locale pe care le reprezintă;
b) să asigurare sursele de finanţare pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor publice de transport;
c) să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii;
d) să informeze şi să consulte colectivităţile locale în procesul de adoptare a politicilor şi strategiilor privind serviciul de transport public.

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport.

Citește și: