Raluca Ghinea
7562 vizualizări 28 apr 2014

"În limita plafonului stabilit, Ministerul Finanţelor Publice va proceda la emisiuni de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale de valori nominale totale egale cu valorile totale ale despăgubirilor", se arată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea elementelor tehnice pentru despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - CEC în vederea cumpărării de autoturisme.

Sumele vor fi compuse din valorile totale ale despăgubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1990 şi 31 decembrie 2013 pentru deponenţii care au depus bani la CEC înainte de 1 ianuarie 1990, totalul valorii despăgubirilor raportate la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de finele anului trecut pentru cei care au efectuat depuneri între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992, precum şi totalul despăgubirilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii, care n-au putut fi aplicate din cauza neconcordanţei legislative.

În primele două cazuri, sumele sunt calculate de BRD prin indexarea sumelor transferate de la CEC astfel: din suma transferată se va deduce dobânda legală bonificată de CEC pe durata în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de BRD pe intervalul în care a fost acordată.

Din calculul valorii totale a despăgubirii pentru deponenţii care şi-au transferat depozitele de la CEC la BRD vor fi eliminaţi deponenţii care au încasat despăgubirea ca urmare a executărilor silite asupra conturilor statului sau prin plată voluntară şi sunt excluse depunerile de sume efectuate la BRD după data transferului depozitelor de la CEC.

Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii determinată pe numele fiecăruia dintre deponenţi. Titlurile de stat sunt nenegociabile, nepurtatoare de dobândă şi au scadenţa la 03 septembrie 2014.

Pentru emisiunile de titluri de stat care se vor efectua ulterior, în limita plafonului stabilit, datele de emisiune şi scadenţă se vor menţiona în prospectele de emisiune a titlurilor de stat.

Totodată, proiectul de hotărâre prevede majorarea cu 222.231 de lei a valorii totale a despăgubirii pentru persoanele fizice care au depus bani la CEC până la 15 februarie 1992 pentru achiziţia de maşini Dacia.

Suma suplimentară reprezintă cumulul despăgubirilor rezultate din necesitatea recalculării despăgubirilor acordate pentru patru deponenţi, din neincluderea în lista iniţială a unui deponent, precum şi a despăgubirilor rezultate din şase hotărâri judecătoreşti executorii.

Valoarea totală a despăgubirii stabilită printr-o ordonanţă de urgenţă din 2007 a fost de 759,78 milioane lei, reprezentând cumulul despăgubirilor calculate de CEC prin indexarea, de la data depunerii până la 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele 37.462 de depozite constituite, cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de CEC pe perioada în care a fost acordată.

Deponenţii au beneficiat la 30 octombrie 2008, în baza ordonanţei din 2007, de acordarea efectivă a despăgubirilor calculate.

Suma suplimentară va fi asigurată de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele CEC Bank lansată tot la 4 august şi răscumpărată la 3 septembrie.

Pentru cei care şi-au transferat banii de la CEC la BRD, statul a prevăzut despăgubirea printr-o lege din 2008, însă nu a putut fi pusă în practică din cauza unor necorelări legislative.

Pentru a-şi recupera banii, deponenţii trebuie să se prezinte în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern la o agenţie BRD cu documente doveditoare în original ale sumei depuse la CEC, un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz, precum şi declaraţie pe proprie răspundere autentificată notarial că nu au încasat despăgubirea.

În ceea ce priveşte impactul asupra bugetului general consolidat, Finanţele menţionează în nota de fundamentare că titlurile de stat emise pentru acoperirea financiară nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci determină doar majorarea datoriei publice guvernamentale cu suma de 100 milioane lei şi că, prin emiterea de titluri de stat cu scadenţa la o lună, se majorează cu aceeaşi sumă volumul refinanţărilor titlurilor de stat aferente lunii septembrie 2014 la nivelul estimat de un miliard lei.

"Conform Sistemului European de Conturi (ESA 95) cu valoarea acestor titluri de stat se va majora datoria guvernamentală, şi în acelaşi timp sunt tratate ca transferuri de capital ale administraţiei publice către populaţie, se evidenţiază statistic în conturile naţionale la data emiterii acestora şi vor majora deficitul bugetar calculat conform metodologiei Sistemului European de Conturi cu valoarea nominală a acestora la data emisiunilor de titluri de stat", se precizează în document.

Sumele reprezentând valoarea totală a despăgubirilor acoperite prin lansarea emisiunii de titluri de stat răscumpărabile la scadenţă, la o lună de la lansare, conduc la creşterea datoriei publice, iar dobânda aferentă împrumutului de refinanţare contractat de pe piaţa titlurilor de stat se va reflecta în bugetul de stat al anului în care acesta este scadent.

Citește și: