Subiecte Bacalaureat 2014 Istorie, pe Edu.ro. Ministerul Educaţiei va publica subiectele şi baremele de la proba scrisă obligatorie a profilului, la istorie, în jurul orei 15.00 pe edu.ro. Elevii care dau examenul la istorie primesc trei subiecte, notate cu 30 de puncte fiecare, iar dintre aceste trei subiecte ultimul va fi un eseu pe o temă istorică dată.

Elevii care au susţinut proba scrisă obligatorie a profilului la istorie au primit trei subiecte, dintre care al treilea a fost scrierea unui eseu în două pagini despre evoluţia internă a statului român şi participarea României la relaţiile internaţionale în secolul al XX-lea ţinând cont de: menţionarea a două constituţii adoptate ale statului roman, în prima jumătate a secolului al XX-lea şi menţionarea unei asemănări între acestea.

Primul subiect a avut şapte cerinţe, legate de un fragment din lucrarea "O istorie a românilor", de I. Bulei, şi un fragment din "România 1866-1947", de K. Hitchins. Candidaţii trebuiau să răspunsă la următoarele cerinţe: numirea unei instituţii politice din Bucureşti precizate în al doilea fragment (2 puncte); secolul la care se referă informaţiile din primul text (2 puncte); două state precizate în cele două surse (6 puncte); scrierea literei corespunzătoare sursei care susţine că acţiunile domnitorilor au drept consecinţă schimbarea regimului politic (3 puncte); două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre acestea, din al doilea text (7 puncte); două conflicte din secolul al XV-lea desfăşurate în spaţiul românesc (6 puncte); o asemănare între două acţiuni diplomatice la care participă românii în secolul al XVI-lea (4 puncte).

La subiectul al doilea, pornind de la un fragment din "Istoria României", de M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea şi P. Teodor, candidaţii trebuiau să răspundă la şase cerinţe: numirea alianţei din care fac parte Franţa şi Rusia, precizată în textul dat (2 puncte); precizarea unei informaţii referitoare la primul război balcanic (2 puncte); marea alianţă din care face parte România şi menţionarea unui alt stat membru al acesteia la care se referă sursa dată (6 puncte); două caracteristici ale politicii externe promovate de România începând cu 1914, menţionate în text (6 puncte); formularea unui punct de vedere referitor la al doilea război balcanic şi susţinerea cu două informaţii selectate din textul dat (10 puncte); argumentarea, printr-un fapt istoric relevant, a afirmaţiei conform căreia realizarea României Mari a fost favorizată şi de politica de alianţe dusă de statul român la începutul secolului al XX-lea (4 puncte).

Ultimul subiect a avut ca cerinţă elaborarea unui eseu, în aproximativ două pagini, despre evoluţia internă a statului român şi participarea României la relaţiile internaţionale în secolul al XX-lea.

În sesiune de vară, elevii care au susţinut examenul de la proba obligatorie a profilului au primit câte un fragment din  lucrările "O istorie sinceră a poporului român" de F. Constantiniu, şi "Istoria României" de M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea şi P. Teodor, la care au avut de rezolvat  şapte cerinţe. Candidaţii trebuiau să răspundă la următoarele cerinţe: proiectul politic precizat în primul fragment (2 puncte); secolul la care se referă informaţiile din al doilea text (2 puncte); două spaţii istorice precizate în cele două surse (6 puncte); indicarea sursei care susţine că toate categoriile sociale sunt nemulţumite de situaţia politico-economică (3 puncte); două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre acestea, din primul text (7 puncte); două acţiuni desfăşurate de România în contextul "crizei orientale" (6 puncte); o asemănare între două măsuri de politică internă adoptate în statul român modern, în primul deceniu după constituirea acestuia (4 puncte).

Subiecte Bacalaureat 2014 Istorie, pe Edu.ro:

DESCARCĂ DE AICI SUBIECTELE LA ISTORIE- iulie 2014

DESCARCĂ DE AICI BAREM ISTORIE - iulie 2014

La subiectul al doilea, pornind de la un fragment din "O istorie a românilor", candidaţii trebuiau să răspundă la şase cerinţe după cum urmează: numirea unui rege al României precizat în textul dat (2 puncte); precizarea unei informaţii referitoare la Consiliul de Coroană (2 puncte); cele două mari alianţe la care se referă sursa dată (6 puncte); două caracteristici ale opiniei publice din România, menţionate în text (6 puncte); formularea unui punct de vedere referitor la atitudinea taberelor beligerante faţă de România şi susţinerea cu două informaţii selectate din textul dat (10 puncte); argumentarea, printr-un fapt istoric relevant, a afirmaţiei conform căreia România se implică în relaţiile internaţionale din a doua jumătate a secolului al XX-lea (4 puncte).

La cel de-al treilea subiect, elevii trebuiau să elaboreze un  eseu, în aproximativ două pagini, despre rolul spaţiului românesc în relaţiile internaţionale din secolele al XIV-lea - al XVIII-lea.

În eseu, candidaţii trebuiau: să menţioneze două conflicte militare desfăşurate în spaţiul românesc în secolul al XIV-lea; să precizeze o cauză a implicării spaţiului românesc în diplomaţia secolului al XIV-lea; să prezinte un fapt istoric referitor la conflictele militare desfăşurate în spaţiul românesc în secolul al XV-lea; să menţioneze două acţiuni diplomatice referitoare la spaţiul românesc din secolul al XV-lea; să formuleze un punct de vedere referitor la consecinţele implicării spaţiului românesc în relaţiile internaţionale din secolele al XIV-lea - al XVIII-lea asupra unei instituţii centrale şi să îl susţină printr-un argument istoric.

Bacalaureat 2014 - sesiunea august-septembrie 2014

18 - 19 august  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18 - 19 august  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 - 20 august  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

21 - 22 august  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august  Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2 - 3 septembrie Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie Afişarea rezultatelor finale

Gândul va publica toate informaţiile despre Subiecte Bacalaureat 2014 Istorie

Citește și: