Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică. Gândul vă prezintă subiecte şi barem Bacalaureat 2014 matematică, la toate cele patru variante de subiecte de la Matematică, profil mate-info, tehnologic, ştiinţele naturii, pedagogic, imediat ce acestea vor fi disponibile şi vor putea fi făcute publice. La Matematică, elevii primesc trei subiecte, notate cu câte 30 de puncte fiecare, toate fiind obligatorii. Pentru toate cele trei subiecte elevii vor fi punctaţi pentru capaitatea lor de rezolvare a problemelor date.

Ministerul Educaţiei a publicat atât subiectele, cât şi baremele, pe edu.ro la ora 15.00.

În sesiunea de vara, candidaţii care au susţinut proba scrisă la matematică au spus că subiectele au fost uşoare.

Elevii de la tehnologic au primit la primul subiect, elevii au avut de rezolvat şase cerinţe, printre care să facă calculul unor radicali. Ei au avut de rezolvat şi exerciţii de trigonometrie, dar şi o problemă în care trebuiau să calculeze cât va costa un produs, al cărui preţ actual este de 10 lei, după o scumpire cu 10%. La cel de-al doilea subiect au avut matrici şi polinoame. La cel de-al treilea subiect, elevii de la Tehnologic au primit o analiză matematică din capitolul Integrale.

La ştiinţele naturii, la primul subiectul, elevii au avut de rezolvat ecuaţii, funcţii, vectori. La cel de-al doilea au primit matrici şi ecuaţii, iar la al treilea subiect au avut de rezolvat câteva funcţii.

Elevii de la pedagogic au avut de rezolvat la primul subiect exerciţii din funcţii, procente şi geometrie. La cel de-al doilea au primit exerciţii din legi de compoziţie, iar la cel de-al treilea subiect au primit exerciţii din matrice.

Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică, profil pedagogic:

Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică, profil ştiinţele naturii:

Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică, profil tehnologic:

Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică, profil mate-info:

Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică:

DESCARCĂ DE AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ profil MATE INFO

DESCARCĂ DE AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ profil TEHNOLOGIC

DESCARCĂ DE AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ profil PEDAGOGIC

DESCARCĂ DE AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ profil ŞTIINŢELE NATURII

Subiectele din sesiunea de toamnă vor fi similare cu cele de până acum. Profesorii care le întocmesc trebuie să respecte programa şcolară pe care elevii au urmat-o în liceu.  Metodologia de organizare a examenului arată că la această probă sunt evaluate competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal, în conformitate cu programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-a, în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2013. Subiectele date la Matematică vor evalua ceea ce au învăţat elevii în cei patru ani de liceu, dar şi cât de bine cunosc programa pentru examenul de bacalaureat.

Candidatul este punctat şi dacă rezolvă parţial fiecare cerinţă. Baremul publicat de Edu.ro arată că se punctează corespunzător oricare altă metodă de rezolvare corectă a problemei.

Subiecte Bacalaureat 2014 Matematică. Cum trebuie să fie subiectele

Subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzator conţinutului programelor de  bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea compeţentelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

 Bacalaureat 2014. Sesiunea august-septembrie 2014:

14 – 18 iulie Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

18 - 19 august  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18 - 19 august  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 - 20 august  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

21 - 22 august  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august  Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2 - 3 septembrie Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie Afişarea rezultatelor finale

Gândul vă oferă în timp real toate informaţiile despre subiecte Bacalaureat 2014 Matematică şi Barem Bacalaureat 2014 Matematică.

Citește și: