Subiecte şi barem Bac 2015 matematică, pe Edu.ro. Examenul de Bac 2015 continuă miercuri, 26 august, cu proba scrisă obligatorie a profilului urmat de elevi la liceu. Elevii susţin examen la Matematică sau Istorie. Cei care au ales să susţină proba scrisă obligatorie a profilului la matematică primesc subiecte diferenţiat după cum urmează: Matematică-Informatică, Pedagogic, Ştiinţele Naturii şi Tehnologic.

La Matematică, elevii primesc trei subiecte, notate cu câte 30 de puncte fiecare, toate fiind obligatorii. Pentru toate cele trei subiecte elevii vor fi punctaţi pentru capaitatea lor de rezolvare a problemelor date. Candidatul este punctat şi dacă rezolvă parţial fiecare cerinţă. Baremul publicat de Edu.ro arată că se punctează corespunzător oricare altă metodă de rezolvare corectă a problemei.

SUBIECTE MATEMATICĂ - profil Tehnologic

Sursa Foto: Ziarul Unirea

SUBIECTE MATEMATICĂ - profil Mate-Info -sesiunea toamnă

Metodologia de organizare a examenului arată că la proba scrisă la disciplina matematică sunt evaluate competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal, în conformitate cu programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-a, în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2015. Subiectele date la Matematică vor evalua ceea ce au învăţat elevii în cei patru ani de liceu, dar şi cât de bine cunosc programa pentru examenul de bacalaureat.

 

În loc de matematică, elevii pot alege să susţină examen la istorie. Elevii primesc trei subiecte dintre care ultimul este scrierea unui eseu  pe o temă dată din Istoria României.

SUBIECTE ISTORIE primite de elevii care au participat la sesiunea de toamnă

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale va publica, în fiecare zi de examen, începând cu ora 15:00, subiectele şi baremele de evaluare pentru proba de Limba şi literatura română - E)a) din cadrul Bacalaureatului 2015.  Ministerul Educaţiei a publicat pe Edu.ro modele de subiecte pentru fiecare profil în parte.

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică, pe Edu.ro. Ce criterii trebuie să îndeplinească subiectele de la Bac 2015

Subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzator conţinutului programelor de Bac, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea compeţentelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

Baremele de evaluare şi de notare la Bacalaureat 2015 se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică, pe Edu.ro. Sesiunea de toamnă

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2015 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 13 până în 17 iulie. În 17-18 august va avea loc atât evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, cât şi cea la limba maternă, în 18-19 august - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în 20-21 august - evaluarea competenţelor digitale.

Din 24 august vor începe probele scrise ale sesiunii de toamnă, prima testare fiind la limba şi literatura română, urmată în 25 august de limba şi literatura maternă, 26 august - proba obligatorie a profilului şi 28 august - proba la alegere a profilului şi specializării.

Primele rezultate vor fi afişate în 31 august, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 1-2 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 3 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

20 - 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică, pe Edu.ro. Gândul publică toate informaţiile despre Bac 2015 - subiecte, barem şi rezultate Bacalaureat 2015.

Citește și: