Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică. Examenul de Bac 2015 a continuat miercuri, 1 iulie, cu proba scrisă obligatorie a profilului urmat de elevi la liceu. Astfel, elevii au putut susţine examen la Matematică sau Istorie. Cei care au susţinut proba scrisă obligatorie a profilului la matematică au primit subiecte diferenţiat după cum urmează: Matematică-Informatică, Pedagogic, Ştiinţele Naturii şi Tehnologic.

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică UPDATE 3 Ministerul Educaţiei a publicat baremele pentru subiectele primite de elevi la proba scrisă de matematică, pentru toate profilurile.

DESCARCĂ de AICI BAREM  PENTRU MATE-INFO

DESCARCĂ de AICI BAREM PENTRU ŞTIINŢELE NATURII

DESCARCĂ de AICI BAREM PENTRU PEDAGOGIC

DESCARCĂ de AICI BAREM PENTRU TEHNOLOGIC

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică UPDATE 2 Descărcaţi de AICI  (în format PDF) rezolvarea subiectelor de la profilul tehnologic, făcută pentru gândul şi mediafax.ro de către profesorul de matematică Ovidiu Horobeţ de la Colegiul Naţional „Matei Basarab”. Tot profesorul Horobeţ a rezolvat AICI şi subiectele de la profilul ştiinţele naturii.

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică UPDATE 1 Subiectele de la profilul mate-info au fost rezolvate, pentru gândul, de Mugurel Barcău, cercetător la Institutul Naţional de Matematică şi fost olimpic la Olimpiada Internaţională de Matematică din 1988. 

Puteţi descărca rezolvarea şi în format PDF.

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică, profil mate-info:

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică, profil tehnologic:

Subiectele primite la profilul pedagogic:

Metodologia de organizare a examenului arată că la proba scrisă la disciplina matematică sunt evaluate competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal, în conformitate cu programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-a, în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2015. Subiectele date la Matematică vor evalua ceea ce au învăţat elevii în cei patru ani de liceu, dar şi cât de bine cunosc programa pentru examenul de bacalaureat.

La Matematică, elevii primesc trei subiecte, notate cu câte 30 de puncte fiecare, toate fiind obligatorii. Pentru toate cele trei subiecte elevii vor fi punctaţi pentru capaitatea lor de rezolvare a problemelor date. Candidatul este punctat şi dacă rezolvă parţial fiecare cerinţă. Baremul publicat de Edu.ro arată că se punctează corespunzător oricare altă metodă de rezolvare corectă a problemei.

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică. Ministerul Educaţiei a publicat pe Edu.ro modele de subiecte pentru toate tipurile de subiecte pe care elevii le vor primi la bacalaureat:

DESCARCĂ de AICI MODEL DE SUBIECTE PENTRU MATE-INFO

DESCARCĂ de AICI MODEL DE SUBIECTE PENTRU ŞTIINŢELE NATURII

DESCARCĂ de AICI MODEL DE SUBIECTE PENTRU PEDAGOGIC

DESCARCĂ de AICI MODEL DE SUBIECTE PENTRU TEHNOLOGIC

Primele rezultate se dau cu o zi mai târziu

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică. Pentru prima dată lucrările se corectează în alte judeţe

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că Bacalaureat 2015 se desfăşoară în 520 de centre de examinare şi 146 de centre de evaluare.  De asemenea, ministrul a anunţat că lucrările de la Bacalaureat 2015 vor fi corectate în alt judeţ decât în cel în care este susţinut examenul. Ca urmare, perioada de corectare a lucrărilor va fi prelungită cu o zi. Elevii vor afla primele rezultate pe 7 iulie, şi nu pe 6 iulie, aşa cum era prevăzut iniţial.

La sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului s-au înscris 168.945 de absolvenţi, cu peste 7.000 mai mulţi decât în aceeaşi sesiune a anului trecut. Cei mai mulţi dintre candidaţii înscrişi, respectiv 163.462, au absolvit liceul la forma de învăţământ zi, 2.943 au urmat cursurile liceale la seral şi 2.540 la frecvenţă redusă, potrivit Ministerului Educaţiei.

Dintre candidaţii înscrişi la bacalaureat, 143.949 (76,89%) provin din promoţia curentă. Numărul absolvenţilor de liceu fără bacalaureat din promoţiile anterioare este de aproximativ 340.000, însă doar 24.996 s-au înscris pentru susţinerea examenului din sesiunea iunie-iulie 2015, reprezentând 23,11% din totalul înscrişilor.

La simularea din acest an a examenului de bacalaureat, care a avut loc în martie, note peste 5 au obţinut: la limba română - 61,36%, la limba maternă - 75,49%, la proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie) - 52,49% şi la proba la alegere a profilului - 60,30%. Rata de participare a fost de 83,31%, probele fiind susţinute de 147.454 de elevi din clasa a XII-a, din 177.000 înscrişi.

Anul trecut, în cele două sesiuni ale bacalaureatului au promovat 71% (93.433) dintre cei 131.571 de absolvenţi de clasa a XII-a din promoţia 2014 care s-au prezentat la examene. Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care au susţinut examenul în 2014, rata de promovare a fost de 30,89%.

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică. Baremele se publică după ora 15:00

Ministerul Educaţiei Naţionale va publica, în fiecare zi de examen, începând cu ora 15:00, subiectele şi baremele de evaluare pentru proba de Limba şi literatura română - E)a) din cadrul Bacalaureatului 2015.  Ministerul Educaţiei a publicat pe Edu.ro modele de subiecte pentru fiecare profil în parte.

Până acum elevii au susţinut probele de competenţe la limba română, la informatică şi la o limbă străină învăţată în liceu. La proba proba de evaluare a competenţelor orale la limba română, din totalul elevilor evaluaţi (142.266), 98.631 de candidaţi (69,33%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat (cu 2,21% peste nivelul înregistrat în 2014), 31.172 de elevi (21,91%) au obţinut certificatul de utilizator avansat (în creştere cu 0,38% faţă de aceeaşi sesiune a anului 2014), iar 12.463 de elevi (8,76%) au primit certificatul de utilizator mediu, procent inferior celui de anul trecut (9,16%), arată centralizarea trimisă de Ministerul Educaţiei.

Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 145.073 de absolvenţi de clasa a XII-a, dintre care s-au prezentat 142.276 de candidaţi. 2.798 de elevi au absentat, iar 9 au fost eliminaţi întrucât au recurs la tentative de fraudă.

Pentru susţinerea probei B (evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba maternă) s-au înscris 7.443 de candidaţi. Dintre aceştia, au fost evaluaţi 7.335 de candidaţi, care au obţinut următoarele rezultate: utilizator mediu - 155 de elevi (2,11%), utilizator avansat - 1.014 elevi (13,82 %), utilizator experimentat - 6.166 de elevi (84,07%). 108 candidaţi nu s-au prezentat. În ansamblu, procentele înregistrate în acest an sunt uşor superioare celor din 2014.

Pentru proba de competenţe digitale s-au prezentat 128.875 de candidaţi dintr-un total de 132.166 candidaţi înscrişi. Doi elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Din totalul absolvenţilor evaluaţi (128.873), 32.663 (25,36%) de candidaţi au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 38.585 (29,94 %) - certificatul de utilizator avansat, 41.175 (31,95%) - certificatul de utilizator mediu şi 15.721 (12,19%) - certitficatul de utilizator începător. Nu au primit calificativ 729 (0,56%) de candidaţi, iar 3.291 nu s-au prezentat.

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică. Ce criterii trebuie să îndeplinească subiectele de la Bac 2015

Subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzator conţinutului programelor de Bac, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea compeţentelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

Baremele de evaluare şi de notare la Bacalaureat 2015 se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.

Subiecte Bac 2015 matematică. Metodologie

Examenul de Bacalaureat 2015 de luni începe la ora 9:00 şi se va termina la ora 12:00. Elevii vor intra în săli în jurul orei 8:30, astfel încât să fie prezenţi când sunt date desigilate subiectele.

Procedura prevede că la accesul candidaţilor în centrul de examen un cadru didactic şi un membru al personalului de pază să solicite la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate şi să verifice dacă fotografiile corespund. Apoi, candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen.

În cazul în care, elevii au asupra lor materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşeta/geanta etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie tip în care se menţionează numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Elevii  nu au voie să staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute. La intrare în sală, elevii sunt puşi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen.

După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor.

Potrivit metodologiei de examen, pentru elaborarea lucrării, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene pot folosi numai creion negru.

În timpul examenelor, candidaţii nu pot intra în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări şi alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile. Cei care vor fi prinşi copiind vor fi eliminaţi din examen.

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică. Filiera tehnologică are cea mai mică rată de promovare

În ceea ce priveşte promovarea pe filiere, situaţia pentru 2014 a arătat că cele mai bune rezultate s-au înregistrat la filiera teoretică, unde procentul a tins spre 90 pentru generaţia de absolvenţi ai anului 2014. Cumulată cu situaţia absolvenţilor din promoţiile anterioare, a generat o rată de promovare apropiată de 80%.

Şi la filiera vocaţională, situaţia absolvenţilor din generaţia 2014 indica un procent foarte ridicat, care tinde spre 80, în timp ce situaţia cumulată a menţinut procentul la peste 70. La filiera tehnologică, absolvenţii din anul 2014 au obţinut aproape 50%, în timp ce situaţia cumulată a produs un rezultat sub 45%.

Pe filiere, ratele de promovare au fost: filiera teoretică - 85,18% (absolvenţi 2014), 32,29% (absolvenţi promoţiile anterioare), 79,63% (rezultat final cumulat); filiera vocaţională - 77,89% (absolvenţi 2014), 42,45% (absolvenţi promoţiile anterioare), 73,06% (rezultat final cumulat); filiera tehnologică - 48,35% (absolvenţi 2014), 28,53% (absolvenţi promoţiile anterioare), 41,76% (rezultat final cumulat).

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică. Sesiunea de toamnă

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2015 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 13 până în 17 iulie. În 17-18 august va avea loc atât evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, cât şi cea la limba maternă, în 18-19 august - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în 20-21 august - evaluarea competenţelor digitale.

Din 24 august vor începe probele scrise ale sesiunii de toamnă, prima testare fiind la limba şi literatura română, urmată în 25 august de limba şi literatura maternă, 26 august - proba obligatorie a profilului şi 28 august - proba la alegere a profilului şi specializării.

Primele rezultate vor fi afişate în 31 august, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 1-2 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 3 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

Subiecte şi barem Bacalaureat 2015 matematică. Calendar Bac 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 - 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 - 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 - 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 - 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

20 - 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Subiecte şi barem Bac 2015 matematică. Gândul publică toate informaţiile despre Bac 2015 - subiecte, barem şi rezultate Bacalaureat 2015.

Citește și: